Girişimsel Radyolog/Nöroradyolog Doç. Dr. Başar Sarıkaya

  • +90 216 578 40 00
  • drbasarsarikaya@superonline.com
  • EN
Dr. Başar Sarıkaya şu an için yeni hasta kabulü yapmamaktadır. Yeni iletişim bilgileri en kısa zamanda duyurulacaktır.
GİRİŞİMSEL NÖRORADYOLOJİ

GİRİŞİMSEL NÖRORADYOLOJİGirişimsel Nöroradyoloji

Girişimsel nöroradyoloji beyinin damarsal hastalıkları ile beyin ve boynun kanlanması fazla olan tümörlerine müdahale eden daldır. Tanısal amaçlı olarak gerçekleştirilen boyun ve beyin damarlarına yönelik DSA işlemleri, cerrahi öncesi damarın feda edilmesi gereken durumlarda bunu güvenle gerçekleştirebilmek için balon oklüzyon testi ve epilepsi cerrahi öncesi gerekli olabilen VADA testi tanı amaçlı gerçekleştirilen işlemlerdir. Ancak girişimsel nöroradyoloji denince akla ilk beyindeki damarsal baloncuklaşmaların (anevrizma) ve damar yumaklarının (arteriovenöz malformasyon) tedavisi akla gelir.

Anevrizma tedavisinde damar içinden yaklaşım esastır ve klasik açık ameliyat yöntemlerine alternatif olarak damar içinden mikrokateterler ile anevrizmaya ulaşılır ve koil (“coil”) adı verilen özel sarmallarla anevrizma boşluğu doldurularak damar ile ilişkisinin kesilmesi sağlanır. Bazı durumlarda balon remodelleme ve stent yardımcılığında koilleme işlemleri anatomik olarak sadece koilleme ile tedavisi mümkün olmayan durumlarda tedaviyi olası kılmaktadır. Yeni geliştirilen “flow diverter” adı verilen özel akım çevirici stentler ise klasik anevrizma yapısından farklı damarın bütünüyle genişlemesi anlamına gelen fuziform anevrizmalarda tedaviyi mümkün kılmaktadır.

Beyindeki damar yumaklarının (arteriovenöz malformasyonların) pekçok tipi vardır. Bu hastalık grubunda da embolizasyon (tıkama) işlemi cerrahi ve gamma-knife (radyocerrahi) gibi işlemlere alternatif olarak yada kombine edilerek uygulanabilir. Bu hastalıklarda koil yerine özel bir takım sıvı ajanlar (doku yapıştırıcısı benzeri) kullanılır ve burada da esas olan damar yumağının çekirdeğini doldurmaktır.

Girişimsel nöroradyolojinin bir diğer tedavi alanı beyin ve boyun damarlarındaki darlıklardır. Şahdamarı olarak bilinen boyundaki karotis arterdeki daralmalar ateroskleroz (damar sertliği) hastalığının en yaygın bulgularından birisidir. Darlık belli bir düzeyin üzerine çıktığında (%70) inme riskini azaltmak için tedavi  mutlaka gereklidir. Tedavide endarterektomi denilen cerrahi tedavi ve stentleme iki farklı opsiyondur. Özellikle yüksek riskli hastalarda (ileri yaş ve diğer tıbbi sorunlar) komplikasyon riski daha az olduğundan stent tercih edilmelidir. Yine aynı tarafta beyin damarlarında da bir darlık varsa cerrahi için uygunluk taşımayacağından stent düşünülmelidir.

Girişimsel nöroradyoloji akut inme adını verdiğimiz beyin damarlarının pıhtı ile tıkanması halinde ilk 6-8 saat içinde müdahale ile inmenin ölümcül olma olasılığını ve sonrasında sekel adı verilen kalıcı nörolojik problemlerin en aza indirgenmesini sağlar. Multidisipliner yaklaşımlarla oldukça ciddi altyapı ile gerçekleşebilecek bu işlemde hastanın zamanında anjiyografi ünitesi bulunan bir merkeze ulaştırılması büyük önem taşır.Tedavi opsiyonlarımız tedaviyi eriten birtakım ilaçların direk pıhtı içine verilmesi veya pıhtının çekip çıkartılmasıdır (trombektomi).

Daha ayrıntılı bilgiler için Doç. Dr. Başar Sarıkaya'nın girişimsel nöroradyoloji Facebook sayfasını da takip edebilirsiniz:
http://www.facebook.com/girisimselnororadyoloji/