Girişimsel Radyolog/Nöroradyolog Doç. Dr. Başar Sarıkaya

  • +90 216 578 40 00
  • drbasarsarikaya@superonline.com
  • EN
Dr. Başar Sarıkaya şu an için yeni hasta kabulü yapmamaktadır. Yeni iletişim bilgileri en kısa zamanda duyurulacaktır.
Varikosel Tedavisi

Varikosel TedavisiVarikosel Tedavisi

Varikosel Tedavisi
Varikosel Nedir?

Erkeklerde üreme organı olan testisler sperm gelişimi için daha az elverişli vücut ısısından korunmaları için skrotal kese içinde yer alırlar. Varikosel erkeklerde skrotum adını da verdiğimiz bu kese içinde testis dışında gelişen toplardamar genişlemeleridir. Skrotal kese içindeki sağlıklı toplardamarlarda, tıpkı bacak damarlarımızda olduğu gibi kanın kalbe normal şekilde akışını sağlayacak tek yönlü çalışan valvler (kapakçıklar) vardır. Bu kapakçıklar sağlıklı çalışmadıkları zaman kanın ters yönde yani testise doğru akmasına sebep olurlar ve toplardamar içindeki basınç yükselir. Özellikle karın içindeki kanın (örnek olarak böbreklerden dönen kanın) testislere doğru akmasıyla testisin ısısı yükselir. Bunun da sperm oluşumunda sorunlara yol açarak deforme sperm sayısını artırdığı düşünülmektedir. Gerçekten de çocuk sahibi olamayan çiftlerde varikosel görünme oranı %30’lara kadar çıkar.

Varikosel toplumda çok sık görülür. Yirmi ve otuzlu yaşlarda daha yaygın karşımızı çıkan varikosel erkeklerin yaklaşık %10unda vardır. Ama yukarıda da belirtildiği gibi infertil çiftlerde bu olasılık üç katına kadar çıkabilir. 
Varikoselin %95’i solda görülür. Bunun sebebi de anatomik olarak solda testisten kan taşıyan damarın renal ven dediğimiz böbrek toplardamarına boşalmasıdır. Valvler görevini tam olarak yerine getiremedikleri zaman böbrekten ana toplardamara akması gereken kanın bir kısmı da testise yönelir ve venöz basıncı artırarak testis ısısının da artmasına yol açar. Bu etkilere maruz kalan testis boyutları uzun dönemde küçülebilir.

Varikoselin semptomları arasında özellikle egzersiz, uzun süre ayakta kalma veya aynı pozisyonda oturma durumlarında belirginleşen ağrı ve hassasiyet başta gelir. Herhangi bir şikayete yol açmadan infertilite nedeniyle araştırılan çiftlerde de sık olarak rastlanabilir. Uzun dönemde varikoselin etkisiyle küçülen testis, tedaviden sonra tekrar eski boyutlarına kavuşabilir.

Tanıda Renkli Doppler Ultrasonografi

Varikoselin tanısında, fizik muayenede şüphelenilmesi halinde renkli Doppler ultrasonografi incelemesi çok önemlidir. Bu incelemede hem testis boyutları ölçülür, hem testis içinde yerleşmiş olabilen tümörler saptanabilir hem de varikoselin derecesi hakkında bilgi sahibi olunabilir. Aynı zamanda çeşitli manevralar ile karın içi basınç arttığında reflü dediğimiz kanın testise doğru geri dönüşü de görüntülenebilir. 


Varikosel Tedavisi


Cerrahi ve Endovasküler Tedavi

Daha klasik ve yaygın olan cerrahi tedavide ürolog skrotal kese üzerinde küçük bir kesi yaparak testiküler veni bulur ve bağlar. Hastaların büyük kısmı aynı gün taburcu edilmekle birlikte yaklaşık yarısı geceyi hastanede geçirebilir ve tam iyileşme iki-üç haftayı bulabilir.

Varikosel Tedavisi


Endovasküler tedavi ise daha yenidir ve girişimsel radyologlar tarafından uygulanır. Bu tedavi yönteminde anjiyografik yolla kasıktan ve boyundan girilerek toplardamarlar içinde testisin toplardamarına ulaşılır ve “koil” adı verilen yumuşak sarmallarla tıkama işlemi gerçekleştirildikten sonra girişimsel radyolog ayrıca çeşitli ilaçlarla damarın tam kapanmasını sağlar. Günübirlik gerçekleşen bu işlemde hasta aynı gün taburcu olur ve ertesi gün işine dönebilir.