Girişimsel Radyolog/Nöroradyolog Doç. Dr. Başar Sarıkaya

  • +90 216 578 40 00
  • drbasarsarikaya@superonline.com
  • EN
Dr. Başar Sarıkaya şu an için yeni hasta kabulü yapmamaktadır. Yeni iletişim bilgileri en kısa zamanda duyurulacaktır.
Varis tedavisi

Varis tedavisiEndovenöz ablasyon

 
 
 
Varis Nedir?


Varis sözcüğü vücudumuzdaki toplardamarların genişlemesi ve kıvrıntılı hale gelmesini tanımlar. Atardamarların aksine ince ve elastik bir duvara sahip olan toplardamarlar, içlerinde basınç arttıkça genişler ve normal yapılarını kaybederek önce kıvrıntılı hale gelirler, daha sonra da içi kan dolu küçük kesecikler halini alırlar. Bu değişiklikler ciltte olduğu zaman dışarıdan çok net belli olan yapılar halinde izlenirken, ciltaltındaki varisler ise ele gelen şişlikler şeklinde farkedilebilir.Hemoroid de bir tür varistir!

Varisler vücudun değişik bölgelerindeki toplardamarlarda görülebilir. Siroz gibi karaciğer hastalıklarında yemek borusu, mide ve karın duvarında varisler izlenebilir. Özellikle yemek borusu-mide yerleşimli varisler yırtılarak ölümcül kanamalara yol açabilir. Yine halk arasında “basur” olarak bilinen hemoroid hastalığı da makattaki toplardamarların genişleyerek varis halini almasıdır. Ama varis denilince en sık bacaklardaki varisler kastedilir.

Bacakta Varisler Çok Sık...

Bacak varisleri toplumda çok sık görülür. Neredeyse her iki kişiden birinde ince kılcal toplardamar genişlemeleri görülürken; beş kişiden birinde ise büyük varisler saptanabilir. Bunun nedeni de vücudun diğer bölgelerinin aksine bacaklardaki toplardamar kan akışının yerçekimine karşı sağlanmaya çalışılmasıdır. Varis oluşumu tam olarak bilinmemekle birlikte kalıtımsal faktörler ve kadınlarda daha sık görüldüğü için hormal sebeplerden şüphenilmektedir. Obezite, çok sayıda gebelik öyküsü, menopoz, ileri yaş, geçmişte geçirilmiş bacak travmaları ve karıniçi basınç artışları diğer risk faktörleri arasında sayılabilir. Zamanının çoğunu ayakta geçiren öğretmenlik gibi mesleklerdeki kişiler de ayrıca varis gelişimi için riskli gruptadır.

Bacaklarında varis bulguları izlenen birisi illa da varis hastası olarak nitelendirilmemelidir. Ancak ağrı, ödem, ciltte birtakım değişiklikler ile birlikte izlenen varislerin tedavi edilmesi gerekmektedir. Bazen ise herhangi bir yakınmaya yol açmaksızın özellikle bayanlarda kozmetik amaçlı tedavi ihtiyacı gelişmektedir.


Huzursuz Bacak Sendromu ve Varis:

Bir de aslında nörolojik bir hastalık olan “huzursuz bacak sendromu” adını verdiğimiz bir rahatsızlık ise özellikle sıcakta ve geceleri artan bacaklardaki devamlı bir rahatsızlık hissi ve hereket ettirme ihtiyacıdır ki bazı durumlarda hastanın yaşam kalitesini ileri derecede azaltmaktadır. Bu hastalığın da bacaklardaki varisler ile ilişkili olduğu ve varis tedavi edildiği takdirde, kaybolduğu veya belirgin olarak gerilediğini biliyoruz.

Sorun: Görev yapmayan "Valvler" yani kapakçıklar

Toplardamarlarda “valv” adını verdiğimiz  tek yönlü çalışan kapakçıklar kanın yukarı doğru yani kalbe doğru akışına izin verirken, geriye doğru kaçışına ise engellerler. Bazı durumlarda bu kapakçıklar tam olarak işlev göremezler veya -yüksek bir basınca karşı- görevlerini tam olarak ifa edemezler. Bu hallerde söz konusu toplardamar kaçağa bağlı olarak sürekli genişler ve bu durum o kapakçığın veya daha altındaki kapaçıkların daha da bozulmasına sebep olduğundan bir kısır döngü oluşur. Bu durumda uygulanması gereken tedavi kaçak olan toplardamarın ortadan kaldırılmasıdır. Bacaklardaki kan taşıma görevinin büyük kısmını derin toplardamarlar tarafından sağlandığı için bu şekilde bozulmuş bir yüzeysel damar feda edilebilir.

valvler

etyoloji

 

 

Skleroterapi (Köpük Tedavisi) ve Endovenöz Termal Ablasyon Yöntemleri:

Bugün için skleroterapi adını verdiğimiz toplardamarları büzüştürücü ilaçlar küçük ve orta boy varislerin tedavisinde kullanılırken, büyük varislerde damar içi termal ablasyon yöntemleri adını verdiğimiz lazer veya radyofrekans ablasyon yöntemi tercih edilen tedavi yöntemleridir. Bu yöntemler bugün itibariyle diğer cerrahi yöntemlerin yerini büyük ölçüde almıştır.

Varis tedavisi
Bacaktaki üç ana damar sistemi: Derin damar sistemi, yüzeyel damar sistemi ve her ikisi arasındaki "perforan" damarlar

İşlem Öncesi Konservatif Tedaviler:

Varis hastalığı tedavisinde bu yöntemlere başvurmadan önce yaşam tarzı değişiklikleri (uzun süre ayakta kalmanın engellenmesi), yürüyüş gibi hafif sporlar, sigaranın kesilmesi ve yüzeyel damarlar üzerinda bası oluşturarak kanın derin toplardamarlara yönlenmesini sağlayan varis çorapları genellikle denenir ve hastalar belirli ölçülerde fayda görürler. Bazı hastalarda damar duvarındaki gevşemeyi azaltan venotonik ilaçlar şikayetleri azaltabilir. Ancak çoğu zaman fayda görülmeyen durumlarda veya kozmetik sebeplerle yukarıda bahsi geçen skleroterapi veya termal ablasyon işlemleri gerekli olmaktadır.

Doğru Tanı=Doğru Tedavi: 
Doğru tedavinin en önemli unsuru "venöz haritalama" adını verdiğimiz ayrıntılı renkli venöz Doppler ultrasonografi


Varis hastalıklarında tedavinin planlanmasında en önemli araçlarımızdan bir tanesi görüntülemedir ve bugün artık “Renkli Doppler Ultrasonografi” dediğimiz damar ultrason yöntemi tanıda vazgeçilmez hale gelmiştir. Venöz haritalama adını verdiğimiz ayrıntılı Doppler görüntülemesi bacaktaki tüm sorunlu damarları ortaya koymaya yarar. Toplardamar anatomisi ve hastalıkları konusunda deneyimli bir radyoloji uzmanının gerçekleştireceği bu inceleme mutlaka hasta yatarken ve ayakta tekrarlanmalıdır ve bu nedenle oldukça zaman alır.

spider venler

venözmapping
"Venöz Haritalama" adını verdiğimiz Renkli Doppler Ultrasonografi mutlaka hasta dik konumdayken (otururken ve özellikle ayakta) tekrarlanmalıdır.

Varisin minimal invaziv (kapalı yöntemlerle) tedavisinde  girişimsel radyoloji öncüdür!

Varis hastalığının görüntüleme kılavuzluğundaki yukarıda anlatılan minimal invaziv tedavilerde girişimsel radyoloji öncülük etmektedir. Bugün için pekçok merkezde kalp ve damar hastalıkları cerrahisi uzmanları da bu tedavileri uygulayabilir hale gelmişlerdir. Ancak özellikle tedavi öncesindeki renki Doppler haritalamayı da bizzat gerçekleştirebilecek olan bir girişimsel radyologun biraz daha avantajlı olabileceği söylenebilir. Ancak söz konusu branşlar birbirine alternatif değil, çoğu zaman tamamlayıcı ve destekleyici olarak düşünülmelidir.

islemparva

Termal ablasyon (Lazer veya radyofrekans ablasyon) veya skleroterapi genellikle günübirlik gerçekleştirilir ve hasta aynı gün içinde eve gönderilir. Genel anesteziye gerek duyulmayan bu işlemlerde hasta konforunu sağlamak için “sedaoanaljezi” adını verdiğimiz sakinleştirici ve ağrı kesici ilaçların yardımı ile hafif bir uykululuk hali sağlanır. Tümesan anestezi adı verilen özel bir lokal anestezi yöntemi ise termal ablasyon işlemlerinin hem mümkün olduğunca ağrısız hem de güvenli olarak gerçekleştirilebilmesini sağlar. Hastanın 1 saat içinde ayağa kalkıp hareket etmesi ve işlemi takip eden günlerde de en az 1-2 saat yürümesi önerilmektedir. İşlemden sonra iki hafta boyunca basınçlı varis çorabı giyilmesi birtakım şikayetlerin görülme ihtimalini azaltır. Hastaların koşma, zıplama, ağırlık kaldırma gibi efor gerektiren hareketlerden en az 1 hafta uzak kalmaları önerilir.  Bu süre zarfında ağrı hissetmeleri halinde çeşitli ağrı kesiciler kullanılır.

 


Varis tedavisiVaris tedavisi
Endovenöz Lazer Ablasyon ve RF (Radyofrekans) Ablasyon

Varis Çorapları: Endovenöz Tedavilerin Olmazsa Olmazı!

 

varisçorabı

İşlemden sonra nasıl bir varis çorabı kullanmanız gerektiğini hekiminiz size önceden bildirecektir. Özellikleri hekim tarafından reçete edilen çorap için vücut yapınıza uygun olan bir beden belirlenmelidir.

Yeni Bir Yöntem: "Tümesan Anestezi" Gerektirmeyen Doku Yapıştırıcısı

Oldukça yeni bir yöntem ve en az lazer ve RF ablasyon tedavileri kadar etkili olduğu düşünülen, ancak tümesan anestezi gerektirmemesi sebebiyle onlardan ayrılan bir yöntem de doku yapıştırıcısı ile damarın kapatılmasıdır. Özellikle uzun yıllar üzerinde çalışılmış, özellikleri net olarak üretici firma tarafından belirtilebilen ve standardize edilebilen ürünler tercih edilmelidir.

Varis tedavisiVaris tedavisi
Unutulmamalıdır ki, doku yapıştırıcısı yöntemi "tümesan anestezi" gereksinimi olmadığından hekim ve hasta için daha kolay görülse de ayrıntılı venöz anatomi ve görüntüleme bilgisi ve doğru hasta seçimi başarılı tedavi sonuçları için şarttır.

Köpük Tedavisi Basite Alınmamalıdır!

Altta yatan büyük damar yetmezliği (büyük yüzeyel yani "safen" damar dediğimiz veya perforan damarlar) düzeltilmediği sürece köpük tedavisi işe yaramayacak ve kısa süreli olacaktır. Tekrar gelişen kılcal damarlar seans üstüne seans tedaviler ile geçirilmeye çalışılır ancak ayrıntılı "venöz haritalama" altta yatan sorunlar ortaya konmadan çizilecek bir tedavi başarısızlıkla sonuçlanacaktır.

Ayrıca çok düşük ihtimalle de olsa komplikasyon riski her türlü müdahalede olduğu gibi vardır. Bu nedenle komplikasyon riskini en aza indiregeyecek tedbirleri alabilecek, erken farkedebilecek ve nasıl yaklaşılacağı bilen hekimler tarafından uygulanmasında fayda vardır.

skleroterapi


Daha ayrıntılı bilgiler için sürekli güncellenen varis ve diğer toplardamar rahatsızlıkları ile ilgili güncellemeler yaptığımız facebook sayfasını da takip edebilirsiniz:

http://www.facebook.com/varisvetoplardamar/

Basından Seçmeler:

http://www.haberturk.com/saglik/haber/1005066-varis-kadinlarda-daha-sik-goruluyor
http://www.sozcu.com.tr/2014/saglik/kadinlarda-daha-cok-goruluyor-636886/
 

Dr. Başar Sarıkaya şu an için yeni hasta kabulü yapmamaktadır. Sorularınız için eposta adresi: basarsarikayamd@yahoo.com

Adınız

Telefon Numaranız

E-Posta Adresiniz

Mesajınız